Ladattavat lomakkeet

Lataa täältä kunnossapito- ja muutostyöilmoituslomake

Heinäkuun 2010 alusta lähtien asunto-osakkeen omistajan on tullut uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan ilmoittaa taloyhtiölle asuntonsa remontoinnista kirjallisesti ennen remontin aloittamista.

Remontista tulee ilmoittaa, mikäli se vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluviin osiin, kuten

  • vesikalusteisiin
  • vedeneristeisiin
  • lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmään
  • kantaviin seinärakenteisiin
  • ilmastointiin
  • hormistoihin

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ (PDF) »

Yhteystiedot

Isännöitsijätoimisto
Matti Päivärinta Ky
Brahenkatu 14 D 91
20100 TURKU
PUH. (02) 4693 193
FAX. (02) 4693 093
toimisto@isannointipaivarinta.com